برگزاری کلاس مدنی دوره دوم جمعه مورخ4 مهر

به اطلاع کلیه دانشپذیران 🔴دوره دوم وکالت 99🔴 می رساند کلاس حقوق مدنی دکتر عبدغیور روز جمعه مورخ 4 مهر از ساعت 15.30 برگزار می گردد.