پذیرش ۱۰ درصد شرکت‌کنندگان‌ آزمون دکتری در دانشگاه‌ها

۱۳ اسفند ۱۳۹۶

 

معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه آزمون دکتری سال ۹۷-۹۶ با شرکت حدود ۲۳۵ هزار متقاضی در سراسر کشور برگزار می‌شود، اظهار کرد: امسال ۱۰ درصد از شرکت کنندگان آزمون دکتری در دانشگاه ها پذیرفته خواهند شد.