هیچ داوطلب قضاوتی را برای تهران جذب نمی‌کنیم/ خانم‌هایی که نمی‌توانند به شهرستان بروند آزمون ندهند

محمود حاج مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس درباره درج شدن عدد صفر مقابل سهمیه شهر تهران در اطلاعیه آزمون جذب قضات گفت: این تصمیم گیری بر اساس نیازهایی است که کارگزینی اعلام کرده است.


وی افزود: البته بحث این نیست که این افراد امکان ندارد در طول خدمت به تهران منتقل شوند اما این افراد در جذب عمومی در تهران جذب نمی‌شوند. فعلا نیاز ما همین استان‌هایی است که اعلام شده است. البته دانشجویان دکتری در تهران جایابی می‌شوند.


حاج مرادی تصریح کرد: در آن اطلاعیه آمده است که اگر کسانی که می‌خواهند در شهرهای غیر از محل سکونت همسرشان و یا ولی‌شان خدمت کنند باید تعهد رسمی محضری بدهند که از این حق خودشان عدول کرده‌اند.


نماینده تام الاختیار مرکز جذب آزمون قوه‌قضاییه اظهار داشت: برای خانم هایی که در شهرستان پذیرفته شده‌اند و همسرشان در تهران ساکن است ظرفیتی وجود ندارد که به پایتخت منتقل شوند. آنها مکلفند در آنجایی که قبول شدند خدمت کنند و یا اینکه می‌توانند از ورود به دستگاه انصراف دهند.


حاج مرادی بیان داشت: در بحث جذب اختصاصی احتمال دارد در آن استان‌هایی که ظرفیتش صفر اعلام شده است ظرفیت‌های جدیدی ایجاد شود.