قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴) منتشر شد

لایحه آیین دادرسی کیفری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و دو به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل (۸۵) قانون اساسی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۹۲/۱۲/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده.


شایان ذکر است جهت دسترسی قضات، حقوق دانان، کارشناسان، اساتید دانشگاه و دانشجویان می توانند با مراجعه به پورتال روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تهیه قانون مزبور اقدام نمایند و یا با انتشارات روزنامه رسمی به شماره ۵۵۶۳۵۹۰۴ تماس حاصل فرمایند.


    این قانون در قطع رقعی در ۱۱۶ صفحه، با قیمت ۴۵،۰۰۰ ریال منتشر شده است.