آزمون وكالت مركزامورمشاوران حقوقي در تاريخ 92/12/2به صورت متمركز در شهر تهران برگزار ميگردد

بدينوسيله به اطلاع مي رساند آزمون وكالت 92 مركز امور مشاوران حقوقي و كلا و كارشناسان قوه قضاييه در تاريخ 2/12/1392 به صورت متمركز در شهر تهران برگزار مي گردد.


قابل توجه متقاضيان شركت در آزمون وكالت 92


همچنين داوطلبان مي توانند از تاريخ 23/11/1392 با مراجعه به نسبت به دريافت كارت ورود به جلسه خود اقدام نمايند.