کلاس آیین دادرسی کیفری (دوره دوم) پنجشنبه31 مرداد از ساعت 10 صبح برگزار می گردد.

به اطلاع کلیه دانشپذیران دوره دوم وکالت می رساند کلاس آیین دادرسی کیفری روز پنجشنبه مورخ 31/مردادماه از ساعت 10صبح لغایت 20 برگزار می گردد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها