برگزاری آزمون های آزمایشی جامع ساعت 9 صبح لغایت 11:30

بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمونهای آزمایشی موسسه می رساند به علت همسان سازی زمان آزمونهای آزمایشی با آزمون وکالت 98، زمان شروع 4 آزمون جامع در روزهای جمعه به ساعت 9 صبح تغییر پیدا نمود.

ضمناً آزمون در روزهای چهارشنبه و شنبه بدون تغییر ساعت برگزار می گردد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها