مطالب

خانهمطالب
تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۸

دادگاه های صالح برای رسیدگی به دعاوی مختلف

37 تعداد بازدید

دادگاه های صالح برای رسیدگی به دعاوی مختلف...مشاهده بیشتر
تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۸

تشخیص صلاحیت و عدم صلاحیت دادگاه

34 تعداد بازدید

تشخیص صلاحیت و عدم صلاحیت دادگاه...مشاهده بیشتر
تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۸

دیوان عدالت اداری و افراد تشکیل یافته آن

30 تعداد بازدید

دیوان عدالت اداری و افراد تشکیل یافته آن...مشاهده بیشتر
تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۸

افراد دارای صلاحیت درخواست تشکیل هیأت عمومی دیوان جهت ایجاد وحدت رویه

27 تعداد بازدید

افراد دارای صلاحیت درخواست تشکیل هیأت عمومی دیوان جهت ایجاد ...مشاهده بیشتر
تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۸

وظایف دیوان عالی کشور

27 تعداد بازدید

وظایف دیوان عالی کشور ...مشاهده بیشتر
تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۸

دادگاه تجدیدنظر استان

30 تعداد بازدید

دادگاه تجدیدنظر استان...مشاهده بیشتر
تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۸

حق مالکیت، اسباب و انواع آن

28 تعداد بازدید

حق مالکیت، اسباب و انواع آن...مشاهده بیشتر
تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۸

حقوق مختلفه اشخاص در اموال

31 تعداد بازدید

حقوق مختلفه اشخاص در اموال...مشاهده بیشتر

بسته آموزشی وکالت

700,000 تومان

نویسنده : گروه اساتید موسسه طرح نوین اندیشه

پیشنهادی

کلیه حقوق مادی و معنوی قالب و مطالب متعلق به موسسه طرح نوین می باشد .