دوران باستان

تاريخچة حقوق بين‌الملل

جنگ، خصيصة دائمي اين دوران است و هر ملتي در نظر دارد كه ملت ديگر را مغلوب كند. اولين معاهدة بين‌المللي كه سابقة آن به حدود 3100 سال پيش از ميلاد باز مي‌‌گردد بر روي يك كتيبة سنگي به زبان سومري ميان «ايناتوم» فاتح سرزمين لاگاش در بين‌النهرين و نمايندگان مردم «اوما» يكي ديگر از شهرهاي بين‌النهرين است كه دو طرف متعهد مي‌شوند نقاط مرزي يكديگر را مورد تجاوز قرار ندهند.معاهدة مرواريد نيز در اين دوران در سال 1292 قبل از ميلاد، مي... ادامه مطلب

گلدوزیان: در تفسیر قوانین نیت واقعی قانونگذار مورد توجه قرار گیرد

دبیر علمی کنگره بین‌المللی حقوق ایران گفت: منشور حقوق شهروندی امتیازات پیش بینی شده در قانون اساسی را عنوان کرده و فقط تفسیر قانون است که اگر مقامات می‌خواهند تفسیر کنند، تفسیر منطقی داشته باشند. به گزارش ایسنا، ایرج گلدوزیان طی سخنانی در کنگره بین‌المللی حقوق ایران، گفت: لازم به یادآوری است که در دوران باستان در ایران اولین حقوق شهروندی را کوروش کبیر عنوان کرد. اکنون نیز در محلی در سازمان ملل نوشته‌ای از حقوق شهروندی کوروش آمده که مایه افتخار می&zwnj... ادامه مطلب
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها