پارس آباد مغان


مدیر نمایندگی : آقای شکاری

آدرس دفتر نمایندگی : پارس آبادمغان، ابتداي خيابان كشاورز، موسسه طرح نوين انديشه

شماره تلفن : 045-32789596

شماره تلفن دوم : 09141576078

تلگرام : -

آدرس اینستاگرام : -


اردبیل


مدیر نمایندگی : آقای عظیمی

آدرس دفتر نمایندگی : اردبیل، خیابان شریعتی، بین سه راه دانش و میدان شریعتی، رو به روی مسجد صفویه، نبش کوچه سپهری،جنب آموزشگاه کنکور نیوتون

شماره تلفن : 33251664-045

شماره تلفن دوم : 09144515783

تلگرام : -

آدرس اینستاگرام : -