کرج


مدیر نمایندگی : آقای پدرام راد

آدرس دفتر نمایندگی : کرج، سه راه رجایی شهر ، نرسیده به پل، جنب بانک ملی ساختمان اکسیر دانش پارس، طبقه اول

شماره تلفن : 34454290-026

شماره تلفن دوم : 09129238480

تلگرام : -

آدرس اینستاگرام : tarhenovin_karaj