بوشهر


مدیر نمایندگی : آقای یوسفی زاده

آدرس دفتر نمایندگی : خیابان بهمنی خیابان شهید ماهینی نبش خیابان عمارت ملک دبیرستان پسرانه غیردولتی شهید بازیار

شماره تلفن : 07733446830

شماره تلفن دوم : 09173718761

تلگرام : http://telegram.me/tnovin_bushehr

آدرس اینستاگرام : -