بجنورد


مدیر نمایندگی : اقای حمیدی

آدرس دفتر نمایندگی : استانداری خراسان شمالی (ngo)

شماره تلفن : 09126008433

شماره تلفن دوم : 05433421830

تلگرام : -

آدرس اینستاگرام : -