نمایندگی های استان زنجان


ابهر/


مدیر نمایندگی : آقای سرداری

آدرس دفتر نمایندگی : خرمدره_دانشگاه پیام نور (موسسه طرح نوین اندیشه)

شماره تلفن : 9123422913

شماره تلفن دوم : 02435527779

تلگرام : https://t.me/joinchat/AAAAAE8N0c3dlks40_TAZQ

آدرس اینستاگرام : -