جهرم


مدیر نمایندگی : اقای یاعلی

آدرس دفتر نمایندگی : جهرم، بلوار معلم، روبه روی پمپ بنزین، نبش کوچه 14، موسسه زبان های خارجی تابان

شماره تلفن : 54225800-071

شماره تلفن دوم : 09177911662

تلگرام : http://t.me/tnovin_jahrom

آدرس اینستاگرام : https://www.instagram.com/tnovin_jahrom


فسا


مدیر نمایندگی : خانم شعبانی

آدرس دفتر نمایندگی : فسا خیابان شهید منتظری نرسیده به چهارراه حافظ کوچه شماره ۹( روبروی اداره ثبت اسناد) درب اول

شماره تلفن : 07153312539

شماره تلفن دوم : 09364231908

تلگرام : -

آدرس اینستاگرام : -


شیراز


مدیر نمایندگی : آقای اسکندری

آدرس دفتر نمایندگی : شیراز، پارامونت، ابتدای خیابان قصرالدشت روبروی کوچه 2 موسسه آموزش عالی آزاد فن آموز

شماره تلفن : 32304421-071

شماره تلفن دوم : -

تلگرام : -

آدرس اینستاگرام : -


داراب


مدیر نمایندگی : آقای کرمانی

آدرس دفتر نمایندگی : داراب: شهرک اماداراب، شهرک امام حسن مجتبی، میدان سرداران، جنب مدرسه تمدن سازان ایران اسلامی، نمایندگی طرح نوین اندیشه

شماره تلفن : 09210747165

شماره تلفن دوم : -

تلگرام : -

آدرس اینستاگرام : -