رشت


مدیر نمایندگی : خانم خدایاری

آدرس دفتر نمایندگی : رشت،سبزه میدان، سه راه استادسرا،آموزشگاه اقبال

شماره تلفن : 33221344-013

شماره تلفن دوم : 33224044-013

تلگرام : https://t.me/Tnovinrasht

آدرس اینستاگرام : http://instagram.com/tarhenovin_rasht


تالش


مدیر نمایندگی : آقای فرهادی

آدرس دفتر نمایندگی : تالش، خیابان امام ،سر مسگران، رو به روی موسسه مالی کوثر ساختمان زینالی طبقه4

شماره تلفن : 44220031-013

شماره تلفن دوم : 44230091-013

تلگرام : -

آدرس اینستاگرام : -


لاهیجان


مدیر نمایندگی : اقای یوسقی نژاد

آدرس دفتر نمایندگی : لاهیجان-خ شیشه گران بهشتی9ساختمان بهشت طبقه5واحداول

شماره تلفن : 09379897222

شماره تلفن دوم : 01342216876

تلگرام : t.me/tarhenovin_lahijan99

آدرس اینستاگرام : @tarhenovin_lahijan