نمایندگی های استان گیلان


رشت/


مدیر نمایندگی : خانم جانباز

آدرس دفتر نمایندگی : رشت،خیابان رشتیان ،کوچه 24متری مصیبی ،کوچه باران موسسه طرح نوین اندیشه

شماره تلفن : 09334683511

شماره تلفن دوم : 01333584763

تلگرام : https://t.me/Tnovinrasht

آدرس اینستاگرام : http://instagram.com/tarhenovin_rasht