خرم آباد


مدیر نمایندگی : خانم بیرانوند

آدرس دفتر نمایندگی : خیابان ناصروخسرو_پایین ترازمیدان موسسه طرح نوین اندیشه

شماره تلفن : 33209294

شماره تلفن دوم : 09168664154

تلگرام : -

آدرس اینستاگرام : -


کوهدشت


مدیر نمایندگی : آقای تقی پور

آدرس دفتر نمایندگی : کوهدشت،خیابان حسابی، ابتدای خیابان مدرس، آموزشگاه طرح نوین اندیشه

شماره تلفن : 32640040-066

شماره تلفن دوم : -

تلگرام : -

آدرس اینستاگرام : -