نمایندگی های استان مازندران


بابل /


مدیر نمایندگی : خانم رحمانی

آدرس دفتر نمایندگی : میدان کشوری - روبروی قنادی کاکتوس- ساختمان طلوع - طبقه دوم

شماره تلفن : 09385005189

شماره تلفن دوم : 01132257598

تلگرام : -

آدرس اینستاگرام : -


قائم شهر /


مدیر نمایندگی : آقای اسدی

آدرس دفتر نمایندگی : خیابان مدرس _ ساختمان امین 29 _ طبقه 6 _واحد 504

شماره تلفن : 09115733110

شماره تلفن دوم : -

تلگرام : -

آدرس اینستاگرام : -