تصویر ثابت

نفرات برتر
ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۹/۲۸

روزپنج شنبه (۲۶آذر) جلسه ی اول کلاسهای حقوق جزا، متون فقه ومتون حقوقی ویژه ی آمادگی آزمون کارشناسی ارشدسراسری۹۵ درساختمان میرداماد برگزار شد.سایر دروس نیز ازاین هفته برگزار خواهد شد.علاقمندان جهت ثبت نام و شرکت دراین کلاسها می توانند با شماره تلفن های ۸-۸۸۹۸۶۲۷۷و۳-۸۸۲۰۲۳۷۲تماس حاصل فرمایند. موسسه طرح نوین اندیشه

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۹/۱۴

به نام خدا   روز پنج شنبه (۱۲ آذر) به ترتیب جلسه ی چهارم کلاسهای زبان عمومی و متون فقه و نیز جلسه ی سوم کلاس حقوق بین الملل عمومی ویژه ی آزمون دکتری حقوق در ساختمان میرداماد برگزار شد. علاقمندان جهت ثبت نام و شرکت در این کلاس ها می توانند با شماره تلفن […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۹/۰۵

به نام خدا   روز پنج شنبه (۵ آذر) جلسات سوم کلاس های زبان عمومی، استعداد تحصیلی و متون فقه ویژه ی آزمون دکتری حقوق در ساختمان میرداماد برگزار خواهد شد. علاقمندان جهت ثبت نام و شرکت در این کلاس ها می توانند با شماره تلفن ۳- ۸۸۲۰۲۳۷۲ تماس حاصل فرمایند.   موسسه طرح نوین […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۲/۲۰

پاسخنامه سوالات متون فقه(۱) سئوال پاسخ ۱۴۱ ۳ ۱۴۲ ۲ ۱۴۳ ۱ ۱۴۴ ۴ ۱۴۵ ۳ ۱۴۶ ۳ ۱۴۷ ۱ ۱۴۸ ۴ ۱۴۹ ۱ ۱۵۰ ۳ ۱۵۱ ۱ ۱۵۲ ۳ ۱۵۳ ۱ ۱۵۴ ۳ ۱۵۵ ۲ ۱۵۶ ۳ ۱۵۷ ۱ ۱۵۸ ۴ ۱۵۹ ۴ ۱۶۰ ۲   پاسخنامه سوالات متون فقه(۲) سئوال پاسخ ۱ ۴ […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۲/۲۰

سوالات متون فقه(۱)   ۱- در عبارت ((لو وکله فی قبض دینه من شخص فمات قبل الاداء لم یکن له مطالبه وارثه)) منظور از موت، موت چه کسی است؟ ۱)وکیل                           ۲)موکل                          ۳)مدیون                         ۴)وارث موکل ۲- با توجه به عبارت((لو اجتمع سببان للاتلاف بفعل شخصین فان لم یکن احدهما اسبق فی التأثیر اشترکا فی الضمان)) اصل […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۲/۱۴

۱- گزینه “ج” صحیح است؛                    ۲- گزینه “ب” صحیح است؛                   ۳- گزینه “الف” صحیح است؛ ۴- گزینه “د” صحیح است؛                                ۵- گزینه “ج” صحیح است؛                    ۶- گزینه “ج” صحیح است؛ ۷- گزینه “الف” صحیح است؛                 ۸- گزینه “د” صحیح است؛                                 ۹- […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۲/۱۴

۱- در عبارت ((لو وکله فی قبض دینه من شخص فمات قبل الاداء لم یکن له مطالبه وارثه)) منظور از موت، موت چه کسی است؟ ۱)وکیل                           ۲)موکل                          ۳)مدیون                         ۴)وارث موکل ۲- با توجه به عبارت((لو اجتمع سببان للاتلاف بفعل شخصین فان لم یکن احدهما اسبق فی التأثیر اشترکا فی الضمان)) اصل بر مسئولیت کدام مسبب […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۲/۱۳

سئوال پاسخ ۱ ۱ ۲ ۳ ۳ ۳ ۴ ۴ ۵ ۲ ۶ ۲ ۷ ۴ ۸ ۴ ۹ ۲ ۱۰ ۱ ۱۱ ۴ ۱۲ ۴ ۱۳ ۳ ۱۴ ۲ ۱۵ ۴ ۱۶ ۱ ۱۷ ۲ ۱۸ ۱ ۱۹ ۱ ۲۰ ۲

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۲/۱۳

۱- کدام گزینه صحیح است؟ ( توکیل در حیازت مباحات ………….. ) ۱)جایز است و ملک موکل می شود.       ۲)جایز است و ملک وکیل می شود. ۳)جایز است و ملک هردو می شود.         ۴)باطل است. ۲- در عبارت(( لو وکله فی قبض دینه من شخص فمات قبل الاداء لم یکن له مطالبه وارثه)) […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۲/۱۰

۱- گزینه ” ب ” صحیح است.                 ۲- گزینه ” ج ” صحیح است.                              ۳- گزینه ” د ” صحیح است. ۴- گزینه ” د ” صحیح است.                   ۵- گزینه ” ب ” صحیح است.                             ۶- گزینه ” ج ” صحیح است. ۷- گزینه ” الف ” صحیح است.               ۸- گزینه ” ج ” صحیح […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۲/۱۰

۱- کدام گزینه صحیح است؟ الف)لو اختلفا فی التوکیل فالقول قول مدعیه                    ب)لو اختلفا فی التوکیل فالقول قول منکره ج)لو اختلفا فی التوکیل فالقول قول الوکیل                       د)لو اختلفا فی التوکیل فالقول قول الموکل ۲- کدام گزینه صحیح است؟ الف)لو اختلفا فی التلف فالقول قول منکره                       ب)لو اختلفا فی التلف فالقول قول مدعیه ج)لو اختلفا […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۲/۰۹

۱- گزینه ” ب ” صحیح است.                 ۲- گزینه ” ج ” صحیح است.                  ۳- گزینه ” ب ” صحیح است. ۴- گزینه ” الف ” صحیح است.               ۵- گزینه ” ج ” صحیح است.                  ۶- گزینه ” الف ” صحیح است. ۷- گزینه ” د ” صحیح است.                   ۸- گزینه ” ب ” صحیح […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۲/۰۹

۱- کدام گزینه صحیح است؟ الف)لا تصح الوکاله فی حیازه المباح                             ب)تجوز الوکاله فی حیازه المباح ج)لا تجوز الوکاله فی حیازه المباح                               د)لا تنعقد الوکاله فی حیازه المباح ۲- اثر معاطات چیست؟ الف)مالکیت                     ب)رهن                          ج)اباحه تصرف                 د)همه موارد ۳- کدام گزینه غلط است؟ الف)یصح التوکیل فی المضاربه   […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۲/۰۷

سئوال پاسخ ۱۴۱ ۳ ۱۴۲ ۲ ۱۴۳ ۱ ۱۴۴ ۴ ۱۴۵ ۳ ۱۴۶ ۳ ۱۴۷ ۱ ۱۴۸ ۴ ۱۴۹ ۱ ۱۵۰ ۳ ۱۵۱ ۱ ۱۵۲ ۳ ۱۵۳ ۱ ۱۵۴ ۳ ۱۵۵ ۲ ۱۵۶ ۳ ۱۵۷ ۱ ۱۵۸ ۴ ۱۵۹ ۴ ۱۶۰ ۲

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۱/۱۸

  پاسخنامه متون فقه(۱)   ۳۱- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۱۲۴ متاجر کتاب دکتر لطفی                   ۳۲- گزینه “ب” صحیح است؛ ص ۴۷ متاجر کتاب دکتر لطفی ۳۳- گزینه “الف” صحیح است؛ ص ۶۴ متاجر کتاب دکتر لطفی                  ۳۴- گزینه “ج” صحیح است؛ ص ۱۱۵ متاجر کتاب دکتر لطفی ۳۵- گزینه “ج” صحیح است؛ ص […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۱/۱۸

  متون فقه(۱) ۳۱- در عبارت:« الاقاله فسخ لا بیع فی حق المتعاقدین و الشفیع» مراد از شفیع چیست؟ چرا؟ الف) شریک چه اقاله فسخ است و حق شفعه جاری است.                               ب) شریک چه اقاله بیع نیست تا حق شفعه جاری شود. ج) صاحب حق شفعه چه اقاله مربوط به بیع است و شفعه در […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۱/۰۸

پاسخنامه متون فقه(۸) ۳۴- گزینه “ج” صحیح است؛                    ۳۵- گزینه “الف” صحیح است؛                 ۳۶- گزینه “ب” صحیح است؛ ۳۷- گزینه “الف” صحیح است؛                 ۳۸- گزینه “الف” صحیح است؛                 ۳۹- گزینه “ج” صحیح است؛ ۴۰- گزینه “الف” صحیح است؛                 ۴۱- گزینه “د” صحیح است؛                     ۴۲- گزینه “الف” صحیح است؛ ۴۳- […]