تصویر ثابت

نفرات برتر
ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۴/۲۷

نمونه فیلم حقوق مدنی  : دانلود (۱) ، دانلود (۲) نمونه فیلم حقوق تجارت  : دانلود (۱) ، دانلود (۲) ، دانلود (۳) ، دانلود (۴) نمونه فیلم آیین دادرسی مدنی  : دانلود (۱) ، دانلود (۲) ، دانلود (۳) ، دانلود (۴) نمونه فیلم آیین دادرسی کیفری : دانلود (۱) ، دانلود (۲) ، دانلود (۳) نمونه فیلم حقوق جزا  : دانلود (۱) ، دانلود (۲) نمونه فیلم اصول فقه : دانلود (۱) ، دانلود (۲) ، دانلود (۳)  

ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۴/۲۱

روانشناسی موفقیت ، نوبت (۴) : دکتر بودا وثوق احمدی دانلود ویدئو

ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۴/۲۰

فیلم حقوق جزا ۳ – قسمت سوم : عوامل موجهه جرم و اسباب اباحه دکتر بابک فرهی

ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۴/۲۰

فیلم قوانین خاص حقوق مدنی  – قسمت سوم : قانون امور حسبی پیمان عبدغیور

ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۴/۲۰

فیلم حقوق مدنی ۳ – قسمت دوم : تعریف عقد و تقسیم بندی آن دکتر میترا ضرابی

ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۴/۲۰

فیلم حقوق تجارت ۱ – قسمت اول : مجامع دکتر محمد مهدی توکلی

ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۴/۰۲

روانشناسی موفقیت ، نوبت (۲) : اهمیت مرور هدف ، تاکید بر آیین های روزانه ، اهداف کوچکتر قابل دستیابی دکتر بودا وثوق احمدی

ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۳/۳۱

روانشناسی موفقیت ، نوبت (۱) : معرفی دکتر بودا وثوق احمدی

ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۲/۱۹

فیلم حقوق مدنی (۲):آقای پیمان عبدغیور

ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۲/۱۹

فیلم آیین دادرسی مدنی ( ۱۷ ) : دکتر محمد مهدی توکلی

ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۲/۱۹

فیلم حقوق مدنی (۱۷):دکتر میترا ضرابی

ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۲/۱۹

آیین دادرسی کیفری (۱۷):آقای نوبهاری طهرانی

ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۲/۱۹

فیلم اصول فقه (۱۷):آقای محمد بخشی

ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۲/۱۹

فیلم حقوق جزای عمومی (۱۷):آقای بابک فرهی

ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۲/۱۹

فیلم حقوق مدنی (۱):آقای پیمان عبدغیور

ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۲/۱۸

فیلم حقوق مدنی (۱۶):دکتر میترا ضرابی

ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۲/۱۸

فیلم آیین دادرسی مدنی ( ۱۶ ) : دکتر محمد مهدی توکلی