تصویر ثابت

نفرات برتر
ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۱۰/۱۹

به نام خدا   روزهای سه شنبه تا جمعه (۱۸- ۱۵ دی ماه) کلاسهای آمادگی آزمون دکتری حقوق در ساختمان میرداماد برگزار شد. علاقمندان به شرکت در این کلاسها می توانند با شماره تلفن های  ۳- ۸۸۲۰۲۳۷۲ تماس حاصل فرمایند.   موسسه طرح نوین اندیشه

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۱۰/۱۹

به نام خدا   روزهای سه شنبه تا پنج شنبه (۱۷- ۱۵ دی ماه) کلاسهای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق در ساختمان میرداماد برگزار شد. علاقمندان به شرکت در این کلاسها می توانند با شماره تلفن های ۸- ۸۸۹۸۶۲۷۷ و ۳- ۸۸۲۰۲۳۷۲ تماس حاصل فرمایند.   موسسه طرح نوین اندیشه

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۱۰/۱۷

به نام خدا   روزهای پنج شنبه و جمعه (۱۷ و ۱۸ دی ماه)، ادامه ی کلاسهای آمادگی آزمون دکتری حقوق در ساختمان میرداماد برگزار خواهد شد. علاقمندان به ثبت نام و شرکت در این کلاسها می توانند با شماره تلفن های ۳- ۸۸۲۰۲۳۷۲ تماس حاصل فرمایند.   موسسه طرح نوین اندیشه

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۱۰/۱۷

به نام خدا   از روز سه شنبه، ادامه کلاسهای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد، آغاز شده و امروز نیز کلاسهای حقوق جزا، متون حقوقی و متون فقه در ساختمان میرداماد برگزار خواهد شد. علاقمندان جهت ثبت نام و شرکت در این کلاسها می توانند با شماره تلفن های ۳- ۸۸۲۰۲۳۷۲ و ۸- ۸- ۸۸۹۸۶۲۷۷ تماس […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۱۰/۱۲

به نام خدا   روزهای سه شنبه تا پنج شنبه (۱۰- ۸ دی ماه) کلاسهای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق در ساختمان میرداماد برگزار شد. علاقمندان به شرکت در این کلاسها می توانند با شماره تلفن های ۸- ۸۸۹۸۶۲۷۷ و ۳- ۸۸۲۰۲۳۷۲ تماس حاصل فرمایند. لازم به ذکر است آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری روزهای […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۱۰/۰۹

به نام خدا   روزهای چهارشنبه تا جمعه(۱۱- ۹ دی ماه) کلاسهای آمادگی آزمون دکتری حقوق (سراسری- آزاد) طبق برنامه در ساختمان میرداماد برگزار خواهد شد. علاقمندان جهت ثبت نام و شرکت در کلاسهای دکتری می توانند با شماره تلفن های ۳- ۸۸۲۰۲۳۷۲ تماس حاصل فرمایند.   موسسه طرح نوین اندیشه

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۱۰/۰۷

به نام خدا   این هفته کلاسهای آمادگی آزمون دکتری حقوق (سراسری- آزاد) در ساختمان میرداماد ادامه خواهد یافت. علاقمندان جهت ثبت نام و شرکت در کلاسهای دکتری می توانند با شماره تلفن های ۳- ۸۸۲۰۲۳۷۲ تماس حاصل فرمایند.   موسسه طرح نوین اندیشه

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۱۰/۰۵

به نام خدا   روز پنج شنبه (۳ دی ماه)، جلسه ی دوم کلاس متون حقوقی (خانم دکتر زمان خانی) ویژه ی آزمون کارشناسی ارشد در ساختمان میرداماد برگزار شد. علاقمندان جهت ثبت نام در این کلاسها می توانند با شماره تلفن های ۸- ۸۸۹۸۶۲۷۷ و ۳- ۸۸۲۰۲۳۷۲ تماس حاصل فرمایند.   موسسه طرح نوین […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۱۰/۰۳

به نام خدا   روز پنج شنبه (۳ دی ماه) جلسه ی دوم کلاس متون حقوقی (خانم دکتر زمان خانی) ویژه آزمون کارشناسی ارشد حقوق در ساختمان میرداماد برگزار خواهد شد. علاقمندان جهت ثبت نام و شرکت در این کلاسها می توانند با شماره تلفنهای ۸- ۸۸۹۸۶۲۷۷ و ۳- ۸۸۲۰۲۳۷۲ تماس حاصل فرمایند.      […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۹/۲۶

به نام خدا   روز پنج شنبه (۲۶ آذر) کلاسهای آمادگی کارشناسی ارشد (کلیه گرایش ها) در ساختمان میرداماد آغاز خواهد شد. علاقمندان به شرکت در این کلاسها می توانند با شماره تلفن های ۸- ۸۸۹۸۶۲۷۷ و ۳- ۸۸۲۰۲۳۷۲ تماس حاصل فرمایند. ضمناً برنامه ی کلاس ها در سایت موجود است.      موسسه طرح […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۹/۲۶

به نام خدا   روزهای پنج شنبه و جمعه (۲۶ و ۲۷ آذر) جلسات کلاسهای آمادگی آزمون دکتری حقوق (کلیه گرایش ها) در ساختمان میرداماد ادامه خواهد یافت. علاقمندان به شرکت در این کلاسها می توانند با شماره تلفن های ۳- ۸۸۲۰۲۳۷۲ تماس حاصل فرمایند.      موسسه طرح نوین اندیشه

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۹/۲۵

به نام خدا   روز سه شنبه (۲۴ آذر) جلسه ی دوم کلاس متون حقوقی گرایش حقوق بین الملل و جلسه ی سوم کلاس متون حقوقی گرایش حقوق خصوصی ویژه ی آزمون دکتری حقوق دانشگاه آزاد اسلامی در ساختمان میرداماد برگزار شد. علاقمندان به شرکت در این کلاسها می توانند با شماره تلفن های ۳- […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۹/۲۴

به نام خدا   امروز سه شنبه (۲۴ آذر) جلسات کلاس متون حقوقی گرایشهای حقوق بین الملل و حقوق خصوصی ویژه ی آزمون دکتری حقوق دانشگاه آزاد اسلامی در ساختمان میرداماد ادامه خواهد یافت. علاقمندان جهت ثبت نام و شرکت در این کلاسها می توانند با شماره تلفن های ۳- ۸۸۲۰۲۳۷۲ تماس حاصل فرمایند.   […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۹/۲۲

به نام خدا   روزهای پنج شنبه تا شنبه (۲۱- ۱۹ آذر) ادامه ی جلسات کلاسهای آمادگی آزمون دکتری حقوق ۱۳۹۵ در ساختمان میرداماد برگزار شد. علاقمندان جهت ثبت نام و شرکت در این کلاسها می توانند با شماره تلفن های ۳- ۸۸۲۰۲۳۷۲ تماس حاصل فرمایند.      موسسه طرح نوین اندیشه

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۹/۱۸

به نام خدا   روز سه شنبه ( ۱۷ آذر) جلسه ی اول کلاسهای متون حقوقی دکتری گرایش های حقوق بین الملل و حقوق جزا در ساختمان میرداماد برگزار شد. علاقمندان جهت ثبت نام می توانند با شماره تلفن های ۳- ۸۸۲۰۲۳۷۲ تماس حاصل فرمایند.      موسسه طرح نوین اندیشه

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۹/۱۸

به نام خدا   روز سه شنبه (۱۷ آذر) جلسه ی اول کلاس آیین دادرسی مدنی ویژه ی آزمون دکتری در ساختمان میرداماد برگزار شد. علاقمندان جهت ثبت نام می توانند با شماره تلفن های ۳- ۸۸۲۰۲۳۷۲ تماس حاصل فرمایند.      موسسه طرح نوین اندیشه

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۹/۱۷

به نام خدا   روز سه شنبه (۱۷ آذر) ساعت ۲۰- ۱۶ جلسه ی اول کلاس متون حقوقی خانم دکتر ضرابی ویژه ی آزمون دکتری حقوق در ساختمان میرداماد برگزار خواهد شد. علاقمندان جهت ثبت نام می توانند با شماره تلفن های ۳- ۸۸۲۰۲۳۷۲ تماس حاصل فرمایند.      موسسه طرح نوین اندیشه