تصویر ثابت

نفرات برتر
ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۱/۰۱

 ۱۴۱- گزینه “د” صحیح است؛                                          ۱۴۲- گزینه “د” صحیح است؛                           ۱۴۳- گزینه “الف” صحیح است؛                                     ۱۴۴- گزینه “ج” صحیح است؛ ۱۴۵- گزینه “الف” صحیح است؛                                     ۱۴۶- گزینه “ج” صحیح است؛                        ۱۴۷- گزینه “ج” صحیح است؛ ۱۴۸- گزینه “ج” […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۴/۰۱/۰۱

۱۴۱- عنصر قدرت سیاسی در حقوق اساسی: الف)ناشی از آداب و سنت است.                                                           ب)ضرورت سلطه زمامدار مطلق است. ج)ناشی از حاکمیت مطلق گروههای ذی نفوذ است.                                   د)ضرورت و ضمانت اجرای نظام حقوقی در جامعه سیاسی است. ۱۴۲- رهبری در مقام ولایت مطلقه امر ……………. الف)می تواند مجلس را منحل کند. ب)می تواند رأساً مجازات محکومین […]