تصویر ثابت

نفرات برتر
ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۹/۰۴

کلیه شرکت کنندگان در آزمون های آزمایشی وکالت ۹۶ از کتابخانه ی مجازی موسسه ی طرح نوین اندیشه بصورت رایگان استفاده خواهند کرد. در این کتابخانه محصولات منتخب موسسه ارائه خواهد شد ، و دانشجویان میتوانند مطالب علمی مورد نظر خود را از این مجموعه استخراج نمایند . برای دریافت بخشی از محصولات موسسه اینجا […]

ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۴/۲۱

روانشناسی موفقیت ، نوبت (۴) : دکتر بودا وثوق احمدی دانلود ویدئو

ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۴/۲۰

فیلم حقوق جزا ۳ – قسمت سوم : عوامل موجهه جرم و اسباب اباحه دکتر بابک فرهی

ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۴/۲۰

فیلم کارگاه قوانین خاص آیین دادرسی کیفری – قسمت پنجم : آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی

ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۴/۲۰

فیلم قوانین خاص حقوق مدنی  – قسمت سوم : قانون امور حسبی پیمان عبدغیور

ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۴/۲۰

فیلم حقوق مدنی ۳ – قسمت دوم : تعریف عقد و تقسیم بندی آن دکتر میترا ضرابی

ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۴/۲۰

فیلم حقوق تجارت ۱ – قسمت اول : مجامع دکتر محمد مهدی توکلی

ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۲/۱۹

فیلم حقوق مدنی (۲):آقای پیمان عبدغیور

ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۲/۱۹

فیلم آیین دادرسی مدنی ( ۱۷ ) : دکتر محمد مهدی توکلی

ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۲/۱۹

فیلم حقوق مدنی (۱۷):دکتر میترا ضرابی

ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۲/۱۹

آیین دادرسی کیفری (۱۷):آقای نوبهاری طهرانی

ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۲/۱۹

فیلم اصول فقه (۱۷):آقای محمد بخشی

ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۲/۱۹

فیلم حقوق جزای عمومی (۱۷):آقای بابک فرهی

ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۲/۱۹

فیلم حقوق مدنی (۱):آقای پیمان عبدغیور

ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۲/۱۸

فیلم حقوق مدنی (۱۶):دکتر میترا ضرابی

ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۲/۱۸

فیلم آیین دادرسی مدنی ( ۱۶ ) : دکتر محمد مهدی توکلی

ارسال شده در تاریخ : ۹۵/۰۲/۱۸

فیلم اصول فقه (۱۶):آقای محمد بخشی