تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ شنبه ۲۵ دی
اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۹۵ کانون آذربایجان غربی
سهمیه آزاد
ردیف نام خانوادگی نام نام پدر
۱ محمدی مرتضی محمد
۲ نعمانی برازان اسماعیل شیخ عباس
۳ صفرعلیزاده حسن مقصود
۴ مامه پور حسین شریف
۵ زینالی مغانجوقی بهنام حسین
۶ رضازاده رسول قوچعلی
۷ صالحی راد پرشنگ حسین
۸ محمدیان بیان عبدالله
۹ عسگری امید بهروز
۱۰ فرجپورتکالو فاطمه رحیم
۱۱ ناصری سمیرا جمال
۱۲ قادرپور حامد رحمان
۱۳ خیری سجاد معراج
۱۴ بختیاری اصل لیلا عباس
۱۵ رجبی یاسر نبی
۱۶ ایپکچی عظیمی علیرضا پرویز
۱۷ اریافر خضر فتاح
۱۸ علویان مطلب مولود
۱۹ زارع شرین کند مرتضی نجف
۲۰ نوری قهرمانلو امین منوچهر
۲۱ عزیزی اورسی مصطفی فریق
۲۲ امینی ابراهیم سعید
۲۳ نعمتی میرعیسی میرباقر
۲۴ محمدپور افشین بایرامعلی
۲۵ سیدتاجی جواد جلال
۲۶ حسنی ایدین مقصود
۲۷ عسکری زاده نقده حمیده علی اکبر
۲۸ دربان اجیرلو یاشار نوروز
۲۹ الماس پورقره موسی مرتضی قربان
۳۰ افشارشمخالی ارمین محمدرضا
۳۱ بازادگان منوچهر اسماعیل
۳۲ مجرب قوشچی بهنام فرضعلی
۳۳ حمزه پور علیرضا محمد
۳۴ جهانی بهمن چنگیز
۳۵ مهربان مهسا مهدی
۳۶ شجاعی ایوب کوراوغلی
۳۷ رجبی میثم نبی
۳۸ صحراپیما محمد عبدالرحمن
سهمیه ایثار
ردیف نام خانوادگی نام نام پدر
۱ میرزایی سرای ملکی سعید محرم
۲ ابوطالب زاده مهدی بهروز
۳ عمری هیرش جعفر

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 6 ؟