تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ شنبه ۲۵ دی

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۹۵ کانون کرمانشاه

 

 

نام و نام خانوادگی ردیف

نام و نام خانوادگی

ردیف

علی عمرملی

۲۱

علی صادقی

۱

سمیرا زمانی

۲۲

منوچهر داور

۲

سعید کرمی

۲۳

مهدی بهرامی

۳

شیوا کریمی

۲۴

آریا مسیبیان

۴

سیمین فتاح پور

۲۵

آیت اله زارع

۵

حامد اریس

۲۶

آذر سیل گبری

۶

صمد اقبال زاده

۲۷

بهنام ابراهیمی

۷

صمد فلاحی

۲۸

میثم سوری

۸

مسعود نبردی

۲۹

محمدرضا شیره بند

۹

آسیه کلهری

۳۰

معصومه مقیمی سارانی

۱۰

نادیا امجدیان

۳۱

مجتبی همه خانی

۱۱

فرود نمدی قلعه

۳۲

فاطمه حیدری

۱۲

حسین سرجامه شورانی

۳۳

صبا تنها

۱۳

سامان زارعی

۳۴

مریم پرویزی

۱۴

سمیرا کرم یار

۳۵

حجت اله بختی زاد

۱۵

هومن ظفرپور

۳۶

صابر فتاحی

۱۶

مریم خانی احمدوندی

۳۷

فایزه محمودی

۱۷

مهناز جمشیدی

۳۸

خلیل نجفی چالاوه

۱۸

معین واحدیان

۳۹

وحید علی محمدی باغ نی

۱۹

سمیرا شریفی

۴۰

پری خزایی

۲به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 8 ؟