تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ دوشنبه ۲۰ دی

دریافت نسخه ی PDF این صفحه

    طرح تداوم خدمت ویژه ی آزمون وکالت ۹۶

مؤسسات آموزش عالی آزاد عدل و طرح نوین اندیشه درمسیر موفقیت داوطلبان آزمون وکالت ۹۶ ، ((طرح تداوم خدمت )) را تقدیم   می نماید . بر این اساس کلیه داوطلبانی که در سال گذشته از خدمات مؤسسه استفاده نموده اند ، در صورت تمایل به استفاده از خدمات آزمون های آزمایشی وکالت ۹۶ از تخفیفات ذیل برخوردار خواهند شد :

 

ردیف مشمولان تخفیف میزان تخفیف
۱ کلیه شرکت کنندگان در آزمون های آزمایشی وکالت ۹۵ ( گروههای ۳۰ ، ۲۵ و ۱۷ مرحله ای ) ۵۰ درصد
۲ کلیه شرکت کنندگان در کلاس های آمادگی آزمون وکالت ۹۵ ( کلیه دروس ) ۵۰ درصد
۳ کلیه شرکت کنندگان در کلاس های آمادگی آزمون وکالت ۹۵ ( تک درس ) ۳۰ درصد

 

توجه : تخفیف بر اساس شهریه مندرج در جدول آزمون های آزمایشی وکالت ۹۶ اعمال خواهد شد و هر داوطلب فقط از یک نوع تخفیف برخوردار خواهد شد .

 

موفق باشیدبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 2 ؟