تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ شنبه ۱۳ آذر

به نام خدا

فعال سازی سامانه معدل گیری

پیرو سوالات برخی داوطلبان محترم به اطلاع می رساند:سامانه ی معدل گیری پس از انتشار کلید سوالات اسکودا در سایت موسسه فعال خواهد شد.

 

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.8 + 4 ؟