تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ سه شنبه ۰۹ آذر

به نام خدا

کلاسهای نکته و تست کارشناسی ارشد۹۶

کلاسهای نکته و تست آزمون کارشناسی ارشد۹۶،ازدی ماه درساختمان ولنجک برگزار خواهد شد. اطلاعات بیشترروزپنج شنبه درسایت موسسه قرار خواهد گرفت.

 

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.10 + 7 ؟