تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ سه شنبه ۰۹ آذر

به نام خدا

کلاسهای نکته و تست آزمون دکتری۹۶

کلاسهای نکته و تست آزمون دکتری حقوق ۹۶،از دی ماه درساختمان ولنجک برگزار خواهدشد. اطلاعات بیشتر روز پنج شنبه درسایت موسسه قرارخواهد گرفت.

 

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 - 7 ؟