تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ سه شنبه ۰۹ آذر

به نام خدا

برگزاری آزمون های کارشناسی ارشد ودکتری حقوق۹۶

به اطلاع کلیه داوطلبان گرامی می رساند:

۱-آزمون کارشناسی ارشدحقوق۹۶،درتاریخ ۸اردیبهشت ۹۶برگزارخواهد شد.

۲- آزمون دکتری حقوق ۹۶،درتاریخ ۶اسفند۹۵برگزارخواهد شد.

۳- آگهی ثبت نام آزمون های فوق نیز متعاقبا درسایت منتشر خواهد شد.

 

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 6 ؟