تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ شنبه ۰۶ آذر

به نام خدا

کف نمره ی قبولی در آزمون وکالت۹۵

باتوجه به کیفیت سوالات آزمون وکالت۹۵، کف نمره ی قبولی پس از انتشار کلید سوالات توسط اسکودا و فعال سازی سامانه ی معدل گیری (حدود یک هفته تا ۱۰روز دیگر) اعلام خواهد شد.

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 9 ؟