تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ شنبه ۰۶ آذر

به نام خدا

خداقوت به داوطلبان محترم

روز جمعه (۵آذر)آزمون وکالت ۹۵در ۲۴کانون وکلای دادگستری برگزار شد. بدینوسیله به عموم داوطلبان شرکت کننده در آزمون عرض خداقوت داشته و آرزوی موفقیت برای این عزیزان داریم.

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 9 ؟