تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ شنبه ۰۶ آذر

به نام خدا

احتمال اختلاف نظر در پاسخنامه موسسه

با توجه به اختلاف نظر در طرح برخی از سوالات و وجود برخی دیدگاههای مختلف، احتمال اختلاف نظر در پاسخنامه ی آزمون وکالت توسط اساتید موسه وجود دارد. لذا ضمن احترام به تمام عقاید و نظرات اساتید محترم، بهتر است داوطلبان محترم ، تا انتشار کلید نهایی سوالات توسط اسکودا منتظر بمانند.

موسسه طرح نوین اندیشهبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 2 ؟