تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۴ آذر ۹۵ ساعت ۰۶:۵۳
۹۵ چهارشنبه ۰۳ آذر

نمونه فیلم حقوق جزا  … استاد : « آقای دکتر بابک فرهی»

 


نمونه فیلم آیین دادرسی مدنی  … استاد : «آقای دکتر محمد مهدی توکلی»

 


نمونه فیلم حقوق مدنی … استاد : «خانم دکتر میترا ضرابی»

 


نمونه فیلم اصول فقه … استاد : «آقای دکتر محمد بخشی»


نمونه فیلم حقوق تجارت … استاد : «آقای دکتر محمد مهدی توکلی»

 


نمونه فیلم  آیین دادرسی کیفری  … استاد : «آقای علیرضا نوبهاری طهرانی»

 به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 8 ؟