تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ شنبه ۰۸ آبان

تعداد شرکت‌کنندگان آزمون ورودی وکالت سال ۹۵ اعلام شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، در آزمون وکالت سال ۹۵، ۶۹ هزار و ۶۲۰ نفر شرکت کرده‌اند که از این تعداد ۳۲ هزار و ۳۵۹ نفر زن و ۳۷ هزار و ۲۶۱ نفر مرد هستند.

بیشترین ثبت نام کننده در آزمون وکالت سال ۹۵ را کانون مرکز با تعداد ۱۷۰۸۸ و کمترین ثبت نام کننده در این آزمون را، کانون قم با تعداد ۴۰۷  نفر دارد.

به گزارش ایسنا، در آزمون وکالت ۹۴، ۹۴هزار و ۵۲۸ نفر شرکت کرده بودند.

ردیف

نام کانون

زن

مرد

جمع کل شرکت کنندگان

۱

مرکز

۸۶۸۴

۸۴۰۴

۱۷۰۸۸

۲

آذربایجان شرقی

۱۳۷۹

۲۳۰۳

۳۶۸۲

۳

فارس

۲۰۸۵

۲۶۴۷

۴۷۳۲

۴

اصفهان

۱۷۴۷

۱۴۹۶

۳۲۴۳

۵

آذربایجان غربی

۱۱۰۱

۱۷۱۵

۲۸۱۶

۶

مازندران

۱۵۵۹

۱۷۰۲

۳۲۶۱

۷

خراسان

۲۰۶۸

۱۸۶۶

۳۹۳۴

۸

گیلان

۱۲۶۶

۱۲۰۸

۲۴۷۴

۹

قزوین

۸۷۲

۱۱۰۳

۱۹۷۵

۱۰

خوزستان

۱۵۷۳

۲۰۵۸

۳۶۳۱

۱۱

کرمانشاه

۱۰۶۹

۱۳۹۴

۲۴۶۳

۱۲

همدان

۳۱۵

۳۶۰

۶۷۵

۱۳

قم

۱۷۲

۲۳۵

۴۰۷

۱۴

کردستان

۴۴۸

۵۰۰

۹۴۸

۱۵

گلستان

۷۰۵

۷۰۷

۱۴۱۲

۱۶

اردبیل

۴۷۰

۶۸۸

۱۱۵۸

۱۷

مرکزی(اراک)

۲۸۷

۳۴۹

۶۳۶

۱۸

بوشهر

۷۳۰

۹۰۳

۱۶۳۳

۱۹

زنجان

۴۴۲

۵۶۵

۱۰۰۷

۲۰

لرستان

۷۷۸

۱۰۵۸

۱۸۳۶

۲۱

کرمان

۱۵۶۰

۱۷۴۳

۳۳۰۳

۲۲

البرز

۱۷۰۰

۲۲۲۳

۳۹۲۳

۲۳

چهارمحال و بختیاری

۳۰۲

۴۴۴

۷۴۶

۲۴

یزد

۱۰۴۷

۱۵۹۰

۲۶۳۷

*

جمع کل

۳۲۳۵۹

۳۷۲۶۱

۶۹۶۲۰به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 - 10 ؟