تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ شنبه ۰۱ آبان

به نام خدا

سلسه یادداشت های موفقیت درآزمون های حقوقی

یادداشت نوبت (۳۴) : حال و هوای این روزهای داوطلبان آزمون وکالت۹۵

pdf 

آزمون وکالت ۹۵ در تاریخ ۵آذرماه برگزار خواهد شد و بخش قابل توجهی از داوطلبان با هدف قبولی در آزمون با تلاش بیشتر در مسیر مطالعاتی خود، گام بر می دارند. حال و هوای این روزهای داوطلبان براساس کیفیت علمی آنها متفاوت است که آنها را بررسی می کنیم:

 

الف. داوطلبان با هدف کسب رتبه ی برتر

این گروه از داوطلبان، کتب و منابع اصلی را خوانده اند و در حال حاضر در مرحله ی مرور و جمع بندی مطالب قبلی و مطالعه ی قوانین فرعی، آراء وحدت رویه و گزیده نکات بسیار مهم هستند. ایده آل این گروه پاسخگویی به حداقل ۷۵ درصد سوالات است.

 

ب. داوطلبان با هدف کسب رتبه ی قابل قبول

نسبت به گروه قبل تا حدودی از برنامه عقب هستند لیکن در تلاشند تا با مطالعه ی بیشتر خود را به سطح علمی مورد نیاز برسانند. هدف این گروه پاسخگویی به حداقل ۷۰-۶۵ درصد سوالات است.

 

ج. داوطلبان با هدف کسب نمره ی قبولی

نسبت به دو گروه قبلی ضعیف تر هستند لیکن مصمم به جبران عقب ماندگی مطالعاتی خود هستندکه استفاده از خدمات طرح جامع قبولی برای این بخش از داوطلبان قطعاً راهگشا خواهد بود. برای کسب نمره ی قبولی، پاسخگویی به حداقل ۶۲-۶۰ درصد سوالات اجتناب ناپذیر است.

 

د. داوطلبان امیدوار

علیرغم زحمات و تلاش های پراکنده ای که داشته اند، شانس قبولی کمتری دارند لیکن امیدوار هستند تا برای آنها اتفاق خوبی رقم بخورد. البته اگر هم به نمره ی مورد نظر خود نرسند، تجربه ی بسیار خوبی بدست آورده اند. به این گروه نیز عضویت در طرح جامع قبولی وکالت پیشنهاد

می گردد.

 

ه. داوطلبان نگران

بخشی از داوطلبان عملاً در مقایسه با دیگر رقبا، شانس قبولی را از دست رفته می بینند و امیدی به قبولی خود ندارند. این روز هابیشتر در استرس و نگرانی آزمون به سر می برند و اوضاع مطابق میل آنها پیش نمی رود و به دنبال روزنه ای برای قبول خود هستند. به این گروه نیز پیشنهاد می گردد از خدمات طرح جامع قبولی (خصوصا گزیده نکات مهم) استفاده نمایند.

  

توجه مهم: کارگاههای مجازی آنلاین از تاریخ ۷آبان به بعد به تدریج صورت رایگان تقدیم اعضای طرح جامع قبولی خواهد شد.

برای ثبت نام و استفاده از خدمات ارزشمند این طرح، به دفاتر موسسه در سراسر کشور مراجعه فرمایید.

 

موفق باشید

محمدفرجی

مدیرمؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه

۱/ ۸/ ۹۵به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.4 + 1 ؟