تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ چهارشنبه ۱۴ مهر

مجمع جهانی فرهنگ که پیش از این وعده برگزاری آن در سازمان ملل متحد داده شده بود، هفته آینده با حضور ایران در بالی اندونزی برگزار می شود.

 به گزارش ایرنا، این مجمع را وزارت فرهنگ اندونزی از ۱۰ تا ۱۴ اکتبر (۱۹ تا ۲۳ مهرماه) در جزیره بالی برگزار می کند.
برگزاری نخستین مجمع جهانی فرهنگ در بالی سال ۲۰۱۳ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح و با استقبال مواجه شد. قدرت فرهنگ به عنوان بعد چهارم توسعه پایدار مورد توجه جهان قرار گرفته است.
مشکل اصلی در ارتباط بین فرهنگ و توسعه ضرب آهنگ های مختلف بین این دو اصل است. قلمرو فرهنگی در ضرب آهنگ زندگی اجتماعی به عنوان یک کل حرکت می کند، در حالی که حوزه توسعه گرایش به درون ضرب آهنگ دارد و انباشت ثروت است.
این دو قلمرو لزوما با یکدیگر همگام نیستند و مشکلاتی بین ضرب آهنگ های زندگی اجتماعی و توسعه اقتصادی وجود دارد که نتیجه آن توسعه ناپایدار است و در این مجمع این مشکل مورد بررسی قرار می گیرد.
‘احیای فرهنگ برای توسعه پایدار روستایی’، ‘نقش آب در زندگی: آشتی رشد اجتماعی و اقتصادی’، ‘درهم تنیدگی تاریخ، جنبش فرهنگی و فضای شهری’، فرهنگ در دنیای جدید دیجیتال، ‘آشتی دولت، تقسم فرهنگ و جامعه’ و تنوع فرهنگی برای توسعه از مباحثی است که در نشست های حاشیه ای مجمع جهانی فرهنگ مطرح می شود.
براساس اطلاعات روز چهارشنبه تارنمای این مجمع، ‘علی اصغر سمسار یزدی’ رئیس مرکز بین المللی قنات وسازه های تاریخی آب از ایران از سخنرانان یکی از نشست های این مجمع است.
وی قرار است در نشستی با عنوان ‘آب برای زندگی: آشتی رشد اجتماعی و اقتصادی و اخلاق محیط زیستی’ در روز دوم مجمع سخنرانی کند.
نشست اصلی مجمع جهانی فرهنگ نیز روز چهارشنبه آینده با حضور ‘جوکو ویدودو’ رئیس جمهوری اندونزی برگزار می شود.


به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 + 1 ؟