تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ سه شنبه ۱۳ مهر

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، جمال انصاری در نشست تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان که در سالن جلسات امام علی (ع) برگزار شد، بیان کرد: دستگاه قضایی مشروعیت خود را از رهبری دارد چراکه محور اصلی کارش اجرای عدالت است.

وی ادامه داد: اجرای عدالت محور کار دستگاه قضا و ماهیت اصلی این قوه است البته عدالت نیز متکثر است و در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … امنیت را می توان تعریف و اجرا کرد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: دستگاه قضا تنها متولی اجرای عدالت نیست بلکه در نظام جمهوری اسلامی و نظام دینی ما که اصل بر تفکیک قواست، دستگاه های مختلف نیز متولی اجرای عدالت هستند منتها آن بخش از عدالت که اجرای آن با سختی ها و دشواری هایی روبروست بر عهده دستگاه قضاست.

وی افزود: در این بخش نیروهای مختلف مسلح ضابط دستگاه قضا بوده و به دستگاه قضا در اجرای عدالت کمک می کنند؛ البته دستگاه قضا به تنهایی قادر به تأمین امنیت نیست چراکه دستیابی به چنین دستاوردی مستلزم همکاری و هم افزایی همه دستگاه ها به خصوص دستگاه های عضو شورای تأمین است.

انصاری عنوان کرد: در بخش پرونده محور کار دستگاه قضا، میزان ورودی پرونده ها با روند فزونی روبروست که چنین موضوعی شایسته جامعه ما نیست البته ما در دستگاه قضا سیاست برون رفت از مسیر پرونده محوری را دنبال می کنیم.

وی با هشدار نسبت به افزایش پرونده های قضایی اصل پیشگیری را تنها راه جدی و اساسی برای سالم سازی و کاهش جرائم و ناهنجاری خواند و تصریح کرد: در نظام های پیشرفته حقوقی دنیا اصل بر پیشگیری است و لازم است این موضوع مهم به طور جدی دنبال شود چراکه افزایش زندانیان و پرونده های قضایی تصویر مناسبی از جامعه ما نیست و باید برای این مهم تأمل شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: باید به اصل پیشگیری به خوبی توجه کنیم چراکه پیشگیری نمی تواند جدای از عدالت باشد و قطع یقین به اجرای عدالت در جامعه نیز کمک خواهد کرد.

وی تأکید کرد: اجرای عدالت سختی های خود را دارد و تلقی ما براین است که اجرای عدالت را در جامعه نهادینه کنیم از این رو باید بهترین تدابیر ممکن را برای اجرای عدالت در جامعه نهادینه کنیم.

انصاری توضیح داد: دستگاه قضا در این میان برای اجرای برنامه های خویش علیرغم داشتن اقتدار، تعاملی ترین رفتار و ارتباط را با سازمان ها و افراد دارد چراکه اعتقاد ما بر این است که اجرای امنیت با مشارکت حداکثری اقشار مختلف محقق می شود و ما در این میان نگاه تعاملی را با دیگر دستگاه ها حفظ کرده و می کنیم.

وی به تغییر دادستان تاکستان اشاره کرد و اظهارداشت: تغییرات در دستگاه قضا تابع شرایط کار قضا و حتی درخواست همکاران است از این رو تغییرات دستگاه قضا طبیعی و در فرایندی قانونمند و عادی در جریان است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اعلام کرد: اقتضاآت کار دادستانی در پروسه طولی کار دادگستری است بدین معنا که دادستان وظایفش در مدیریت صحنه ای است یعنی باید به موقع در صحنه حاضر شده و تصمیم گیری به هنگام انجام گیرد.

در ادامه رئیس دادگستری شهرستان تاکستان اظهارداشت: دادستان وظایف مهمی در حوزه های مختلف در جامعه دارد بدین معنا که وقتی کسی در جامعه احساس ناامنی می کند و یا ظلمی بر او واقع می شود ملجاء و پناهش دستگاه قضایی است.

امیر جعفر تقی پور یادآورشد: پرونده های قضایی به صورت رزو افزون افزایش می یابد و ما در این میان بر مدار قانون و شاخص هایی که مقام معظم رهبری مشخص کرده اند به انجام وظایف خود می پردازیم البته ممکن است افرادی در این میان به خواست خود نرسند و یا به مطلوب نظرشان نرسند ولی دستگاه قضا خود را ملزم به اجرای قانون می داند و قطع یقین در مراجعه دو طرف به دستگاه قضا یکی از طرفین راضی خواهد بود.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 - 10 ؟