تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ چهارشنبه ۰۷ مهر

مشاور رییس جمهوری با بیان اینکه موضوع طلاق در ایران یک بحران نیست، گفت: اکنون دغدغه فروپاشی خانواده وجود ندارد، این مستحکم ترین جامعه اجتماعی همچنان به حیات خود ادامه می دهد.

سید رضا صالحی امیری روز چهارشنبه و به مناسبت فرارسیدن ششم مهر ماه روز خانواده و تکریم بازنشستگان در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا اظهار داشت: امروزه شاهدیم یکسری تحولات هنجاری در جامعه ایران در حال وقوع است که به تبع این امر در سطح زنان نسل سومی، به صورت بارزی قابل مشاهده است.
وی ادامه داد: گذار زنان از نقش شوهرداری، بچه داری و خانه داری به گسترش فعالیت های علمی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و اقتصادی در کنار تحولاتی نظیر تنوع طلبی، لذت جویی، رفاه طلبی، غرب زدگی و رشد نگرش فمینیستی از دیگر تحولات هنجاری است اما این امر به معنای فروپاشی ارزش های جامعه نیست.
مشاور رییس جمهوری افزود: در حوزه های فرهنگی ـ اجتماعی نباید از مفاهیمی که باعث تخریب ارزش های جامعه می شود استفاده کرد، در برخی موارد گفته می شود، ارزش های جامعه به طور کلی مخدوش شده و یا انقلاب جنسی رخ داده، در حالیکه هیچیک از این موارد در جامعه ایران قابل اثبات نیست.
صالحی امیری اضافه کرد: از مواردی که می تواند ناقض این مفروضات باشد، اعتقادات و باورهای معرفتی و دینی جامعه ایران و مشاهده تاثیرات غیر قابل انکار ماه مبارک رمضان و یا آثار ماه محرم در جامعه ایرانی است.
به گفته وی، حتی فرض غیرقابل اثبات اینکه انقلاب جنسی هم رخ داده باشد، بدان مفهوم نیست که خانواده در جامعه ایرانی متلاشی شده است.

** خانواده مستحکم ترین جامعه اجتماعی ایران
رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی با بیان اینکه طبق شاخص ها، هنوز مستحکم ترین جامعه اجتماعی ایران خانواده است، گفت: باید توجه کرد که همه چیز در جهان در حال تغییر است و در این مسیر تمام نهادها نیز ضرورتا متحول می شوند بنابراین اصرار بر ثبات خانواده به معنای در معرض نابودی قرار دادن آن زیر چرخ تحولات اجتماعی است و خانواده نیز به ناچار پا به پای تحولات اجتماعی متحول خواهد شد.
وی درباره افزایش نرخ طلاق توضیح داد: بالا بودن آمار طلاق به معنی پایین آمدن آمار ازدواج یا ازدواج مجدد نیست، آمارها نشان می دهد، بیشتر افراد طلاق گرفته به ازدواج مجدد و تشکیل خانواده متمایل هستند، بنابراین زندگی مشترک زناشویی هنوز یکی از هدف‏های جذاب و دائمی بیشتر افراد در جامعه است و احتمال کمی است که نهاد خانواده برای همیشه از بین برود.
مشاور رییس جمهوری تصریح کرد: شواهد نشان داده افراد در زمان مواجهه با بحران، به خانواده پناه می برند و این بیانگر استحکام خانواده و ارزش خانواده است، از این رو زمانی که پذیرفته شود همه ارزش های خانواده از دست رفته، مفهومش این است که باید با یک مخروبه روبه رو شد، در حالیکه در جامعه ایران به لحاظ ساختارهای خانوادگی در مرحله
«آسیب» قرار دارد و حتی در مرحله «تهدید» هم وارد نشده است.
وی توضیح داد: برغم همه دگرگونی‏ ها و همه شکل‏های متنوع روابط بین زن و مرد، خانواده به مثابه یک واحد «زیستی ـ اجتماعی» همچنان باقی مانده است.

** دغدغه فروپاشی خانواده وجود ندارد
صالحی امیری افزود: با توجه به پژوهش هایی که درباره خانواده انجام شده می توان نتیجه گرفت که روند تغییر خانواده در ایران بازگوی فروپاشی این نهاد نیست، بلکه نشانگر انطباق پذیری ساختار خانواده در محیط اجتماعی جدید و کوشش طبیعی و خودانگیخته آن برای کاهش تنش ها در شرایط تغییر کل نظام فرهنگی جامعه است.
به گفته وی، حتی موضوع طلاق در ایران یک بحران نیست و حتی در مرحله تهدید نیز قرار ندارد، بلکه در نقطه آسیب است، از این رو اکنون دغدغه فروپاشی خانواده وجود ندارد و خانواده در تمام این مدت وجود داشته است و همچنان به حیات خود ادامه خواهد داد.
این فعال فرهنگی با بیان اینکه تغییرات به وجود آمده در ایران محصول گذار جامعه از دوران سنتی به دوران مدرن و نه به معنای فروپاشی است و زوال گفت: خانواده همچنان محل و مامن انسان ها در جامعه است و علیرغم هجوم عصر ارتباطات جمعی و نفوذ فردگرایی بر روابط اعضای خانواده، از دست دادن بسیاری از ارزش های سنتی همچنان حیات خود را حفظ کرده و به عنوان آخرین بازمانده نظم و ثبات اجتماعی در جامعه، حضور مؤثر داشته و خواهد داشت.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 6 ؟