تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ پنج شنبه ۰۱ مهر

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا حسن قشقاوی افزود: در این دیدار در درجه اول تقاضا کردیم که سه موافقتنامه انتقال مجرمین، استرداد مجرمین و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری را سریع تر به تصویب برسانند و به امضای مقامات دو کشور رسیده و اجرایی شود.
وی این دیدار را مثبت ارزیابی کرد و گفت:این مقام مسئول ادامه داد: در انتقال محکومین هم بر این مساله تاکید داشتیم که با عفو و یا انتقال محکومین به کشورمان و هر مکانیزمی که دولت مالزی مایل به اجرای آن است، استقبال می کنیم.
معاون کنسولی وزارت امور خارجه اظهار کرد: دادستان مالزی هم قول مساعد داد که بعد از بازگشت به پایتخت خود مواردی را که مورد نظر ما بوده را با سایر مقامات قضایی و اجرایی کشور متبوع مطرح و مورد بررسی قرار دهد.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 4 ؟