کارگاه
۹۵ دوشنبه ۲۹ شهریور

به نام خدا

آزمون انتخاب کانون وکلای مطلوب۱۳۹۵

نسخه PDF این صفحه

همچون سنوات گذشته،موسسه  فرهنگی طرح نوین اندیشه با هدف ارزیابی و سنجش علمی داوطلبان محترم و راهنمایی و مشاوره در انتخاب کانون وکلای مطلوب اقدام به برگزاری آزمون آزمایشی همراه باخدمات ویژه رایگان می نماید.

۱- مفاد و منبع آزمون:

نام درس محتوای آزمون
حقوق مدنی مواد ۵۷۰-۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷
آیین دادرسی مدنی مواد ۲۹۵-۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹
حقوق تجارت لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ (شرکت های سهامی) + مواد ۱۹-۱ و۲۲۲-۹۴ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ (سایرشرکت ها )
اصول فقه کلیات، وضع الفاظ ، اوامرو نواهی، مفهوم  و منطوق، عام و خاص ، مطلق و مقید، مجمل و مبین
حقوق جزا مواد ۲۸۸-۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
آیین دادرسی کیفری مواد ۲۹۳-۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲به انضمام اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۴

۲- تاریخ و محل آزمون:

روز یکشنبه ۹۵/۷/۱۱دردفاترمجازموسسه طرح نوین اندیشه در سراسر کشور

۳- نحوه ی ثبت نام(رایگان):

کلیه داوطلبان و متقاضیان شرکت دراین آزمون آزمایشی رایگان می تواننداز تاریخ ۳ لغایت ۱۰مهرماه با همراه داشتن یک قطعه عکس ۴*۳،کپی کارت ملی و شناسنامه به دفاتر موسسه در سراسر کشور مراجعه و اقدام به ثبت نام نمایند.

۴-جلسه ی مشاوره ی انتخاب کانون:

پس از برگزاری آزمون و انتشار کارنامه ی داوطلبان(۹۵/۷/۱۲) ، جلسه ی مشاوره ی انتخاب کانون وکلا روز چهارشنبه( ۹۵/۷/۱۴) در سایت طرح نوین به نشانی www.tnovin.com تقدیم خواهد شد.لازم به ذکر است، هرداوطلب براساس کارنامه ی آزمون و توضیحات جلسه ی مشاوره ، می تواند بهترین و مناسب ترین کانون مورد نظررا انتخاب نماید.

۵-۴۰خدمت آموزشی رایگان

کلیه شرکت کنندگان درآزمون انتخاب کانون وکلای مطلوب ۱۳۹۵از خدمات ویژه ی رایگان برخوردار خواهند شد. علاوه بر کارگاههای مجازی آنلاین نکات مهم حقـوق مـدنی (آقای دکتر محمدحسـین شهبازی)، قوانیـن و مقـررات خاص حقـوق مـدنی (خانم دکترمیترا ضرابی)، آیین دادرسی مدنی (آقای دکترمحمدمهدی توکلی )، حقوق تجارت (آقای دکترمحمد مهدی توکلی)، حقوق جزا ( آقایان دکتربابک فرهی ودکتر عباس کریم نژاد)، آیین دادرسی کیفری(آقای دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی)، اصول فقه(آقای محمدبخشی)، قوانین و مقررات خاص حقوقی(  آقای دکتر محمد مهدی توکلی )،قوانین و مقررات خاص کیفری( آقای دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی )،نظریات و دکترین حقوق مدنی (آقای پیمان عبدغیور)که در آبان ماه  تقدیم خواهد شد،خدمات ذیل نیز طبق برنامه به دانشجویان گرامی در پروفایل داوطلبی ارائه خواهد شد:

 

 

نحوه ارائه تاریخ عنوان خدمت ردیف
مجازی ۲۵/ ۷/ ۹۵ کتاب محشای حقوق خانواده ۱
مجازی ۲۶/ ۷/ ۹۵ کتاب محشای ارث ۲
مجازی ۲۷/ ۷/ ۹۵ کتاب گزیده ی اصول فقه ۳
مجازی ۲۸/ ۷/ ۹۵ آراء وحدت رویه حقوقی جدید ۴
مجازی ۲۹/ ۷/ ۹۵ آراءوحدت رویه کیفری جدید ۵
صوت ۱/ ۸/ ۹۵ مرور نکات مهم حقوق مدنی ۶
صوت ۲/ ۸/ ۹۵ مرور نکات مهم حقوق جزا ۷
صوت ۹۵/۸/۳ مرور نکات مهم آیین دادرسی کیفری ۸
صوت ۴/ ۸/ ۹۵ مرور نکات مهم حقوق تجارت ۹
صوت ۵/ ۸/ ۹۵ مرور نکات مهم آیین دادرسی مدنی ۱۰
صوت ۶/ ۸/ ۹۵ مرور نکات مهم اصول فقه ۱۱
صوت ۸/ ۸/ ۹۵ آخرین اصلاحات و الحاقات قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲
فیلم ۹/ ۸/ ۹۵ روانشناسی موفقیت(۱) ۱۳
مجازی ۱۰/ ۸/ ۹۵ گزیده سوالات حقوق مدنی ۱۴
مجازی ۱۱/ ۸/ ۹۵ گزیده سوالات حقوق تجارت ۱۵
مجازی ۱۲/ ۸/ ۹۵ گزیده سوالات آیین دادرسی مدنی ۱۶
مجازی ۱۳/ ۸/ ۹۵ گزیده سوالات اصول فقه ۱۷
مجازی ۱۵/ ۸/ ۹۵ گزیده سوالات حقوق جزا ۱۸
مجازی ۱۶/ ۸/ ۹۵ گزیده سوالات آیین دادرسی کیفری ۱۹
مجازی ۱۷/ ۸/ ۹۵ جزوه گزیده نکات مهم حقوق مدنی ۲۰
مجازی ۱۹/ ۸/ ۹۵ جزوه گزیده نکات مهم حقوق تجارت ۲۱
مجازی ۲۱/ ۸/ ۹۵ جزوه گزیده نکات مهم آیین دادرسی مدنی ۲۲
مجازی ۲۳/ ۸/ ۹۵ جزوه گزیده نکات مهم اصول فقه ۲۳
مجازی ۲۵/ ۸/ ۹۵ جزوه گزیده نکات مهم حقوق جزا ۲۴
مجازی ۲۷/ ۸/ ۹۵ جزوه گزیده نکات مهم آیین دادرسی کیفری ۲۵
فیلم ۹۵/۸/۲۹ کارگاه حقوق خانواده ۲۶
فیلم ۹۵/۹/۱ کارگاه ارث ۲۷
فیلم ۹۵/۹/۲ روانشناسی موفقیت(۲) ۲۸
مجازی ۹۵/۹/۳ مدیریت روز آزمون وکالت۹۵ ۲۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه: کلیه خدمات فوق فقط تا تاریخ ۹۵/۹/۵ قابل دسترس خواهد بود و پس از آن پروفایل داوطلبی مسدود خواهد شد.

موفق باشید

موسسه طرح نوین اندیشه

۹۵/۶/۲۸به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران