تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ چهارشنبه ۲۴ شهریور

به گزارش خبرنگار انتظامی ایرنا، سرهنگ سعید روحی روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از مرکز شماره گذاری الغدیر در جمع خبرنگاران در مورد وکالت نامه جعلی افزود: باید خریدار و فروشنده قبل از حضور در دفاتر که برای تنظیم وکالت انجام می شود به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.
وی ادامه داد: فروشنده برای اطمینان از فک پلاک و جلوگیری از سوءاستفاده از پلاک و خریدار برای اطمینان از اصالت وسیله نقلیه به مراکز شماره گذاری تعویض پلاک مراجعه کنند، براین اساس سردفتران از تنظیم سند وکالتی بدون در دست داشتن بانک اطلاعاتی پلیس خودداری کنند.
معاون فنی و مهندسی پلیس راهور ناجا گفت: به استناد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، فروشنده و خریدار برای بررسی اصالت و هویت فروشنده و خریدار و همچنین تشخیص پلاک به نام مالک جدید باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.
روحی افزود: تنظیم سند برای خودرویی که وجود ندارد یا خودرویی که اصالت ندارد و یا دستور قضایی بر روی آن ثبت شده است و وجاهت قانونی ندارد، قانونگذار به خوبی این مسائل را احساس و تشخیص می دهد.
وی ادامه داد: همچنین ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ اعلام کرده اصالت خودرو تنها توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی صورت می گیرد.
وی افزود:سندی الزامی است که پشتوانه آن بانک اطلاعات قوی داشته و بررسی های مختلف آن به واسطه اصالت سامانه آگاهی و سامانه اجراییات انجام شده باشد.
سرهنگ روحی افزود:سامانه شماره گذاری به سامانه های آگاهی، صدور، تصادفات و اجراییات متصل است و به صورت خودکار انجام می شود بر این اساس چنانچه فردی ممنوع المعامله باشد یا خودرویی در توقیف حکم قضائی باشد از ارایه خدمات به آن ممانعت می شود.
معاون فنی و مهندسی پلیس راهور ناجا گفت:از ابتدای امسال بیش از ۱۴۲هزار فقره حکم قضائی در سامانه شماره گذاری ثبت شده و بیش از ۹هزار فقره از احکام مربوط به افراد ممنوع المعامله است.
سرهنگ روحی افزود: سامانه مراجع قضائی بیش از ۴۰۰هزار فقره استعلام از پلیس در این زمینه اخذ کرده است.
وی ادامه داد: از دلایلی که سبب می شود خریدار و فروشنده به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند جعل وکالتنامه است بر این اساس توصیه می شود خریدار و فروشنده به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.
وی افزود:به استناد قانون ثبت، نقل و انتقال اموال غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و ثبت اموال منقول مثل خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و سند مالکیت صادر شده از سوی راهور سندی کافی است.
سرهنگ روحی اضافه کرد:هزینه نقل و انتقال در مراکز تعویض پلاک به استناد قانون برای خودروهای کمتر از ۵۰میلیون تومان ۵۰هزار تومان و بیش از ۵۰میلیون تومان، یکصد هزار تومان (به حساب خزانه) است در حالی که هزینه دفاتر اسناد رسمی برای نقل و اتتقال چندین برابر این مبلغ است.
وی گفت:سامانه پلیس قدرتمند و بر خط بوده و هر گونه اطلاعات در گوشه ای از کشور ثبت شود و در گوشه ای دیگر کشور قابل بهره برداری است.
معاون فنی و مهندسی پلیس راهور ناجا گفت: بعد از مرگ مالک ،خودرو به ورثه که ممکن است چند نفر باشد می رسد براین اساس طبیعی است که در سامانه شماره گذاری این مساله پیش بینی شده است و خودرو می تواند در مالکیت چند نفر قرار گیرد و مالکیت در سامانه شماره گذاری قابل بهره برداری است ودر سند سبز خودرو مشخص می شود که هر یک از مالکان چه سهمی از خودرو را در اختیار دارند اما پلاک با توافق مالکان به یک نفر اختصاص می یابد.
سرهنگ روحی افزود:خودرویی که استاندارد لازم را نداشته و دو تیکه شده باشد، ارایه خدمات در مراکز تعویض پلاک با تشخیص کارشناسان راهنمایی و رانندگی ممنوع اعلام می شود.
وی با بیان اینکه در تهران هفت مرکز شماره گذاری فعال است، گفت:سند خودروهای نو شماره و خودروهای وارداتی نو شماره در هیچ دفترخانه ای صادر نمی شود و تنها سند سبز مالکیت از سوی پلیس راهور صادر ودر اختیار مالک قرار می گیرد.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 5 ؟