تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ پنج شنبه ۱۸ شهریور

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان اصفهان با حضور اعضا و به ریاست رئیس کل دادگستری استان تشکیل جلسه داد.

در این جلسه احمد خسروی وفا رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: از آنجا که اراضی ملی متعلق به عموم بوده و منفعت حاصل از آن در راستای انجام امور عام المنفعه و کمک به نیازمندان جامعه صرف می‌شود در راستای قانون و بهره مندی از ظرفیت‌های آن ضمن حفظ آن در این شورا اتخاذ تصمیم می‌گردد.

وی افزود: پیش بینی و پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی ملی اعم از موات، بایر و غیره از دیگر مباحث بوده و با تعامل و همفکری سازمانها و نهادهای مسؤول که عضویت این شورا را نیز دارا هستند راهکارهای عملی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان اصفهان در ادامه هرگونه واگذاری یا تصرف اراضی ملی را خلاف قانون، جرم اعلام و تصریح کرد: دستگاه قضایی استان در صورت دریافت گزارش و یا تشخیص تخلف در این خصوص در راستای قانون برخورد کرده و نسبت به بازپس گیری اراضی تصرف شده احتمالی صدور حکم کرده و زمین خواران و افرادی که فکر سوء استفاده از اراضی ملی را در سر می‌پرورانند بدانند با برخورد قاطع و مجازات قانونی دستگاه قضایی روبرو خواهند شد.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.5 - 6 ؟