تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ دوشنبه ۰۱ شهریور

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی اعلام کرد تاکنون ۶۸۰ هزار نفر از اتباع بیگانه در کشور که بیسوادی آنها در طرح آمایش اداره کل اتباع خارجی به ثبت رسیده تحت پوشش سازمان نهضت سواد آموزی قرار گرفته اند.

علی باقرزاده در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود : بخش بزرگی از این افراد افغانستانی و مابقی عراقی و پاکستانی بوده و خدمات به آنان در استان هایی ارایه می شود که وزارت کشور حضور آنها را مجاز اعلام کرده باشد.
وی افزود: در این رابطه ۱۶ اداره کل در مناطق مجاز فعالیت می کنند که اتباع مقیم در این محدوده می توانند جهت ثبت نام و شرکت در کلاس های نهضت سواد آموزی و همچنین بهره مندی از خدمات رایگان که برای تمامی سوادآموزان یکسان در نظر گرفته شده ، بهره مند شوند.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی بیان کرد: افرادی که در طرح آمایش اداره کل اتباع خارجی ، خود را باسواد اعلام کرده اند حتی اگر بی سواد هم باشند نمی توانند از خدمات نهضت سوادآموزی بهره مند شوند.
باقرزاده با اشاره به جمعیت قابل توجه افراد بیسواد اتباع افغانستان در ایران اظهار کرد: در همین رابطه کتابی برای آموزش بیسوادان این کشور با همکاری تحصیل کرده های آن در حال تولید است و از طرفی ارائه خدمات نهضت سوادآموزی محدود به اتباع افغانی نمی شود بلکه افراد پاکستانی و عراقی را نیز فرا می گیرد.
وی گفت: آموزش اتباع بیگانه از سوی نهضت سوادآموزی با رشد قابل توجهی همراه بوده به نحوی که از ۶ درصد ابتدای انقلاب به بیش از ۶۰ درصد در حال حاضر افزایش یافته است.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی مرحله سواد آموزی را شامل خواندن و نوشتن متون فارسی و حساب کردن در حد چهارعمل اصلی و روخوانی قرآن ، معادل سواد آموزی سوم ابتدایی عنوان کرد.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 8 ؟