تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ یکشنبه ۲۴ مرداد

وکیل ملت: طبق اخبار و اطلاعات رسیده، لایحه جامع وکالت، در مجلس وصول شده و در حال بررسی است. بر اساس مفاد یکی از مواد این لایحه، اعضای هیات علمی رسمی دانشگاه ها که دارای مدرک دکتری حقوق باشند و دارای ۵ سال سابقه باشند، از امتحان کتبی ورودی معاف هستند و با گذراندن دوره کارآموزی و اختبار به آنها پروانه وکالت اعطا می شود.

مشکلی که در عمل وجو دارد مربوط به واژه “رسمی” در عبارت “اعضای هیات علمی رسمی دانشگاهها” می باشد.
با این توضیح که شبیه چنین مقرره ای در آیین نامه  ماده ۱۸۷ وجود دارد و منظور از “هیات علمی رسمی” را آن هیات علمی می دانند که وضعیت استخدامش “رسمی قطعی” باشد و ” رسمی آزمایشی” را خارج از شمول این ماده می دانند. در حالی که می دانیم اولا- قطعی و آزمایشی بودن هیچ تاثیری در صلاحیت شخص ندارد و نوع وضعیت استخدامی نباید در این خصوص دخیل باشد.
ثانیا- در دانشگاه آزاد اسلامی به موجب مقررات داخلی، شرط “رسمی قطعی” شدن اعضای هیات علمی آن است که “دانشیار” باشند. در عمل هم کسی در عرض ۵ سال دانشیار نمی شود و با این ترتیب یک استادیار با ۲۰ سال سابقه نمی تواند از این مقرره منتفع شود.

لذا یک نوع نقض غرض پیش می آید. انتظار داریم هر کسی که به هر نحو می تواند در خصوص اصلاح این ماده، ایراد مذکور را به سمع و نظر تصمیم گیران برساند.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.6 - 10 ؟