تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ مرداد ۹۵ ساعت ۱۰:۱۸
۹۵ شنبه ۲۳ مرداد

درمسیرموفقیت درآزمون وکالت وسایر مراحل مهم زندگی ، عوامل و ابزارهای متفاوتی وجود دارد که هریک به سهم خود می تواند، تأثیرگذارباشد. دراین یادداشت می خواهیم ، این عوامل و نکات را بررسی نماییم. بدون شک ، توجه به این موارد ، نقش بسیارمهمی درموفقیت افراد درعرصه های مختلف خصوصاً آزمون های حقوقی خواهدداشت.

۱-  ازهمین امروزتلاش کنید.

برای موفقیت باید قدرتک تک لحظات وفرصت های زندگی را بدانیم. بنابراین هیچ وقت منتظر زمان یا فرصت مناسب یا لحظات جادویی نباشیم. اگرقدر همین لحظه را ندانیم ، بابت از دست دادن آن پشیمان خواهیم شد. یادمان باشد، برای رسیدن به چیزی نباید منتظر آن بمانیم بلکه باید به سمت آن برویم. پس تا روز آزمون ، تلاش کنیم تا لحظه ای را ازدست ندهیم.

۲- اراده ، رمز موفقیت ماست.

برای موفقیت ، هیچ گاه دیرنیست. اگراراده کنیم حتماً راهی هست. بعد از اراده ، تلاش و برنامه ریزی مناسب ، تنها چیزی است که مانیازداریم . برای رسیدن به موفقیت ، ذهنیت موفق لازم است. افراد ناامید ، هرگزطعم قبولی و موفقیت را نخواهندچشید.

۳- یأس و ناامیدی را ازخود دورکنیم.

برخی از داوطلبان درمسیرمطالعاتی خود اعلام می کنند که قدرت تمزکزحواس نداریم و نمی توانیم به درستی مطالعه کنیم. تنها درمان این درد ، تلاش و کوشش  فراوان است. به تدریج احساس یأس و نا امیدی ، تبدیل به قدرت و اعتماد به نفس خواهدشد.

۴- آینده متعلق به کسانی است که ازرقابت دست نکشند.

دردنیای امروز، با توجه به فرصت های محدود، موفقیت سهم کسانی است که همواره با بیشترین تلاش وکوشش درعرصه ی رقابت حاضرهستند و هرگزبه عقب گام برنمی دارند .بنابراین باید آنقدر تلاش کنیم که موفقیت را حق مسلّم خود بدانیم . کسانی که دررقابت های مختلف ، عقب نشینی می کنند ، هرگز طعم موفقیت را نخواهندچشید.

۵- از” متوسط ” بودن پرهیز کنیم.

“خوب” بودن برای موفقیت ، اصولاً کافی است لیکن برای موفقیت قطعی وکسب جایگاه برتر، باید “عالی” بود. کسانی که” متوسط “هستند ، سرنوشت خود را به عملکرد دیگران سپرده اند . پس تلاش خود را بیشتر کنیم تا متوسط بودن را پشت سربگذاریم و به سمت خوب بودن و عالی شدن گام برداریم.

۶- وقت صرف کردن برای انجام کاری که دراولویت نیست، آینده ی مارا به خطرمی اندازد.

ازعوامل تأثیرگذار درموفقیت ، فرصت شناسی وموقعیت شناسی است .پس اگرفعلاً اولویت زندگی ما ، قبولی درآزمون وکالت است باید ازسایرموارد غیرمهم ، اکیداً دوری کنیم. ما آنقدر فرصت نداریم که به مسائل غیرمهم وغیراساسی زندگی خودنیز بپردازیم. برای انجام این امور، همیشه فرصت هست .

۷- دانش ، قدرت است.

برای موفقیت باید دانش و توان علمی خود را بیشترکنیم و هرچقدر بیشتر در این راه موفق باشیم،  قدرت ما فزونی خواهدیافت .پس ، برای قدرتمندترشدن ، سعی کنیم تاحدامکان دانش و سواد خود را ارتقاء دهیم.

۸- امید ، بالاترین سرمایه است.

برای موفقیت ، هیچگاه دیرنیست . پس هرگز، امیدخودرا ازدست ندهیم. اگربرنامه ، سعی و تلاش ومدیریت قوی را با”امید” همراه کنیم ، شانس موفقیت ما به نحوچشمگیری افزایش خواهد یافت . انسانی که امید ندارد ، دیگربهانه ای برای بودن و رقابت کردن نخواهد داشت.

۹- شکست ، بیانگرفقدان اراده وتلاش است.

اگرکسی دررقابت یا مسابقه ای شکست بخورد، فقط می توان گفت : او به قدر کافی اراده و تلاش خود را صرف موفقیت خویش نکرده است. پس متهم کردن دیگران درعدم موفقیت ، کار افراد منطقی وخردمندنیست. مطمئناً دریک آزمون و رقابت برابر، همه به طورمساوی شانس موفقیت وپیروزی دارند لیکن موفقیت ، حق کسانی است که :

الف. بیشتر از دیگران تلاش می کنند.

ب. بهترازدیگران ، زمان خود را مدیریت می کنند.

ج. کمترازدیگران ، اشتباه می کنند.

۱۰- انتخاب درست

در آزمون وکالت ، داوطلبان باید کانون مورد نظر خود را از قبل انتخاب نمایند. طبیعی است در این انتخاب باید تمام شرایط و جوانب امر به درستی سنجیده شود. بدون شک، انتخاب درست می تواند زمینه ساز، موفقیتی بزرگ باشد.

خاتمه :  این یادداشت به نوعی می تواند، آخرین فرصت برای قبولی وموفقیت ما باشد. پس اگر خواهان موفقیت و قبولی در آزمون وکالت هستیم ، محتوای این یادداشت را بایدبا دقت بخوانیم وبه آنها عمل کنیم. اصولاً مخاطبین این یادداشت به چهارگروه عمده ذیل تقسیم می شوند:

گروه اول : داوطلبانی که همواره استانداردهای لازم برای موفقیت را به انجام رسانده اند .طبیعی است که اگر به همان روال گذشته عمل نمایند، قبولی وموفقیت آنها حتمی است.

گروه دوم: داوطلبانی که درمقایسه با گروه اول ، عقب تر هستند و دررعایت استانداردهای لازم ، کامل نبوده اند. این گروه فرصت کافی دارند تا ضعف های خودرا جبران نمایند. دراینصورت قبولی آنها نیز حتمی خواهدبود.

گروه سوم: داوطلبانی که تا امروز ، عملکردقابل قبولی نداشته اند لیکن مصمم هستند با حداکثرقدرت و توان ، عقب ماندگی مطالعاتی خودراجبران نمایند. این گروه نیز اگر به نحو “عالی” عمل کنند ، شانس قبولی خواهندداشت .

گروه چهارم: داوطلبانی که متأسفانه هیچ اراده و تصمیمی برای موفقیت خود ندارند وهمواره بامهر((عدم قبولی)) درهر رقابتی مواجه هستند. این گروه اگررویه و عملکرد خود را اصلاح نکنند،شانسی برای موفقیت نخواهند داشت.

                                                                                                                                                                             موفق باشید

                                                                                                                                                                              محمد فرجی

مدیرمؤسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه

                                                                                                                                                                              ۲۳/ ۵/ ۹۵به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.9 + 3 ؟

  • محمد فرجی درتاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۸

    سلام
    اگر کتب مختصر را مسلط شده اید پیشنهاد می کنم کتاب جمع بندی وکالت موسسه را نیز بخوانید. کافیست. نگران نباشید.

  • صبا درتاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷

    رود خدمت شما.اقای فرجی من به توصیه شما کتابای مختصر مطالعه کردم همراه با تکرار مکرر متن قانون .. شما برای ۳ماه پایانی چه توصیه ای دارین و اینکه خیلیا میگن کسی که کتابهای مثلا گلدوزیان یا صادقی .. دمرچیلی حیاتی مطالعه نکرده باشه و به صرف متن قانون نمیتونه موفق بشه لطفا راهنمایی کنید … ممنون