تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ سه شنبه ۱۹ مرداد

جناب آقای حبیب الله سعیدی مدیریت محترم موسسه طرح نوین در شهرستان تربت جام موفقیت بی سابقه و تحسین برانگیز داوطلب آموزشگاه شما در کنکور سراسری سال ۹۵ مایه مباهات و افتخار است .

کسب رتبه یک کشور در رشته علوم تجربی توسط آقای محمد احمدی را به جناب عالی ، آقای محمد احمدی و خانواده محترم ایشان تبریک و شاد باش می گوییم.

مدیریت ، اساتید و کارکنان موسسه طرح نوین اندیشه

موفق باشیدبه کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.2 - 5 ؟