تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ دوشنبه ۱۸ مرداد

رییس کل سازمان نظام پزشکی گفت: پرونده پزشکی عباس کیارستمی که توسط این سازمان و نهادهای مختلف در حال انجام است، در مراحل پایانی نتیجه گیری قرار دارد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، علیرضا زالی در نشست خبری افزود: برای رسیدگی بهتر به این پرونده چندین کارگروه با همکاری پزشکان متخصص در رشته های مختلف، تشکیل شده و تاکنون نتیجه نهایی برخی از این کارگروهها به دست ما رسیده است.
وی تصریح کرد: برای رسیدگی بهتر به این پرونده همچنین نامه ای به سازمان نظام پزشکی فرانسه به صورت رسمی نوشته ایم اما هنوز نتیجه ای از آنها دریافت نکرده ایم.
زالی ادامه داد: با توجه به اینکه اطلاع پزشکی و اوراق بالینی وی در فرانسه نیز برای ما ذی قیمت است، ما همچنان منتظر نظر فرانسه هستیم چون بدون وجود اطلاعات از این کشور علت فوت مجهول می ماند.
وی خاطرنشان کرد: بخشی که از پرونده در ایران با ااستفاده از مستندات بالینی در حال انجام است،اما برای بخشی از پرونده در فرانسه منتظر نتیجه و اوراق بالینی از سوی این کشور هستیم تا نتیجه را به صورت رسمی اعلام کنیم.
رییس سازمان کل نظام پزشکی گفت: با توجه به اینکه نامه ما به دست مسوولان فرانسه رسیده از طریق سفیر ایران در فرانسه نیز موضوع پیگیری شد، اگرچه با سفیر فرانسه در ایران هم دیداری داشتیم، هنوز نتیجه ای نگرفته ایم.
وی با بیان اینکه هنوز شکایت رسمی خطای پزشکی از سوی خانواده کیارستمی ثبت نشده است، گفت: چون شاکی خصوصی ندارد این پرونده در مرحله دادسرا است.
زالی ادامه داد: پرونده کیارستمی در سازمان نظام پزشکی به عنوان یک مرجع رسمی در حال پیگیری است و این پرونده در چند فاز و در بخش های مختلف در حال پیگیری است.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 6 ؟