تصویر ثابت

نفرات برتر
۹۵ دوشنبه ۱۸ مرداد

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، خبرنگاران را در کنار چهره های سرشناس و مؤثر جامعه به عنوان گروه های مرجعی معرفی کرد که صاحبنظر هستند و جریان مد را در جامعه هدایت می کنند.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، حمید قبادی روز دوشنبه در مراسم تجلیل از اصحاب رسانه افزود: در گذشته حتی یک خبرنگار ویژه حوزه مد و لباس در بیشتر خبرگزاری ها و رسانه ها نداشتیم، این در حالیست که امروز می توان گفت رسانه ای وجود ندارد که خبرنگار حرفه ای در حوزه مد و لباس نداشته باشد، البته تا رسیدن به نقطه ایده آل بسیار فاصله داریم.
وی با بیان اینکه در کشور ظرفیت های بسیار گسترده ای داریم که هیچگاه نتوانسته ایم به خوبی از آنها استفاده کنیم، یکی از این ظرفیت ها را ابزار رسانه دانست و گفت: هنوز نتوانسته ایم به خوبی از ابزار رسانه در حوزه مدسازی بهره مند شویم. قبادی ادامه داد: در تمام دنیا ارتباطی منطقی میان بخش رسانه با مدسازی وجود دارد، در کشور جریان سازی رسانه ای شکل گرفته اما هنوز به مدسازی در قالب رسانه نپرداخته ایم که شاید یکی از ضعف های دست اندرکاران حوزه مد و لباس باشد.به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.1 - 6 ؟