تصویر ثابت

نفرات برتر
آخرين بروزرساني :۲۴ مرداد ۹۵ ساعت ۰۹:۲۶
۹۵ یکشنبه ۱۰ مرداد

به نام خدا

سلسه یادداشت های موفقیت درآزمون های حقوقی

نوبت (۲۲) : قوانین ومقررات مهم ویژه آزمون های حقوقی

pdf

 

همانطور که می دانید منبع اصلی طرح سوالات در آزمون های حقوقی، قوانین و مقررات اصلی و فرعی و آراء وحدت رویه حقوقی و کیفری می باشد. بسیاری از داوطلبان در مطالعه ی قوانین اصلی مشکلی ندارند لیکن در شناسایی و مطالعه ی قوانین و مقررات فرعی همواره دچار نوعی سردرگمی هستند. بنابراین دراین یادداشت به تفصیل درخصوص قوانین و مقررات مرتبط هر درس به طور جداگانه توضیح خواهیم داد. در ابتدا لازم است ، مرور مختصری درخصوص برخی واژه ها داشته باشیم :

الف) قانون : مصوبات مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی مراجع خاص مثل شورایعالی انقلاب فرهنگی وشورای موقت انقلاب (اوایل انقلاب) می باشد .

ب) مقررات : مصوبات مراجعی چون قوه مجریه ، هیأت وزیران و هر یک از وزیران ، قوه قضاییه و … است که درقالب آیین نامه ، تصویب نامه ،دستورالعمل و … می باشد .

ج)آراء وحدت رویه : تصمیمات هیأت عمومی دیوانعالی کشوراست که ارزشی همانند قانون دارد . بنابراین نظریات مشورتی اداره ی حقوقی قوه قضاییه دراین حوزه قرارنمی گیرد.

با این توضیحات به قوانین و مقررات موجود می پردازیم .

۱- حقوق مدنی

قانون اصلی : قانون مدنی

قوانین ومقررات فرعی :

۱-قانون روابط موجرومستاجرسالهای ۵۶ و ۷۶                ۲-قانون حمایت خانواده مصوب ۹۲

۳-قانون تشکیلات اوقاف وامورخیریه                            ۴-قانون مسوولیت مدنی

۵-قانون حمایت ازحقوق مؤلفان ، مصنفان وهنرمندان        ۶- قانون بیمه شخص ثالث

۷- قانون تملک آپارتمانها     ۸-قانون امورحسبی             ۹-قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری

 

 

۲- آیین دادرسی مدنی

قانون اصلی : قانون آیین دادرسی مدنی

قوانین ومقررات فرعی :

۱-قانون اجرای احکام مدنی                                                   ۲-قانون شوراهای حل اختلاف وآیین نامه آن

۳-قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲                                    ۴-قانون نظارت بر رفتار قضات وآیین نامه آن

۵-ماده ۳قانون وصول برخی درآمدهای دولت (آخرین اصلاحیه)       ۶-ماده واحده ی منع توقیف اموال دولتی

۷-لایحه استقلال کانون وکلا و آیین نامه آن                                ۸- قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ۹۴

۳- حقوق تجارت

قانون اصلی : قانون تجارت

قوانین ومقررات فرعی :

۱-قانون صدورچک                                                             ۲-ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام درموردچک

۳-قانون اداره تصفیه امورورشکستگی                                        ۴-قانون ثبت شرکت ها

۵-قانون بورس اوراق بهادار                                                    ۶-قانون تجارت الکترونیک

۷-قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی وعلائم تجاری                ۸-قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران

۴- حقوق جزا

قانون اصلی : قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲

قوانین ومقررات فرعی:

۱-قانون تشدیدمجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء وکلاهبرداری         ۲-قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ۹۴

۳-قانون جرایم نیروهای مسلح                                                ۴-قانون مبارزه با مواد مخدر

۵-قانون انتقال مال غیر                                                       ۶- قانون پول شویی

۷-قانون جرائم رایانه ای                                                       ۸-موادکیفری ازقانون ثبت (مواد۱۱۷-۱۰۰)

۹-قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر، تبانی می کنند .

 

۵- آیین دادرسی کیفری

قانون اصلی : قانون آیین دادرسی کیفری۹۲با اصلاحات۹۴

قوانین و مقررات فرعی :

۱- آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه ی روحانیت

۲- قانون نظارت بررفتار قضات وآیین نامه اجرایی آن

خاتمه :

مجموعه معرفی شده ازقوانین ومقررات فرعی (به غیرازقوانین اصلی)نقش بسیارمهمی درپاسخگویی به حداقل ۲۰ درصد سوالات طرح شده درآزمون های حقوقی را دارا می باشد . بنابراین دردرجه بندی واهمیت منابع ، دانشجویان باید به ترتیب ذیل عمل نمایند :

اول: ازمنابع اصلی یا جزوات کمک آموزشی یاکلاسی استفاده نمایند.

دوم: قوانین اصلی هر درس را همراه با آراءوحدت رویه مرتبط مطالعه کنند.

سوم: قوانین ومقررات فرعی اعلام شده دراین یادداشت را تاحدامکان مطالعه کنند.

 

 

موفق باشید

محمدفرجی

مدیرمؤسسه طرح نوین اندیشه

۱۰/ ۵/ ۹۵به کانال طرح نوین در تلگرام بپیوندید
نظرات کاربران

*حاصل جمع و تفریق اعداد روبه رو را وارد نمایید.7 + 5 ؟